Būvniecība ir viena no četrām uzņēmuma pamatnozarēm, tā ir attīstījusies no firmas pirmsākumiem, kas meklējami 1990.gadā, kad firma vērienīgi būvēja lauksaimniecības uzņēmumu objektus.

Šobrīd uzņēmums ir specializējies:

1. Būvuzraudzībā – restaurācijas un rekonstrukcijas darbiem, tajā skaitā:

  1. ēku tehniskā stāvokļa novērtēšanā un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšanā
  2. būvdarbu budžeta tāmes izstrādāšanā

2. Koka konstrukciju restaurācijas darbu veikšanā

  1. logi
  2. durvis
  3. kāpnes


Būvuzraudzība un  restaurācijas darbu veikšana ir  uzticēta sertificētiem būvniecības speciālistiem ar atbilstošu izglītību un lielu profesionālā darba pieredzi. Mūsu  darbinieki ir Latvijas Būvinženieru savienības sertificēti:

  • ēku būvdarbu vadīšanā
  • ēku būvuzraudzībā
  • restaurācijas darbu vadīšanā
  • restaurācijas darbu būvuzraudzībā

Limbažu ev.lut.baznīcas logu restaurācijas darbu pase: Restauracijas Pase 2016.02.03.

Smiltenes mācītājmuižas ārdurvju restaurācijas darbu pase: RESTAUR.PASE SMILT.MMDURVIS

Vilzēnu muižas pārvaldnieka mājas ārdrvju restaurācijas darbu pase: RESTAURAACIJAS PASE VILZEENU DURVIS

Galerija Vilzēnu muižas ārdurvju restaurācijas darbiem

Galerija būvuzraudzības darbiem

Galerija būvniecības darbiem

Smiltenes mācītājmuižas ārdurvis

aaaaaa