UA18-30m²

"Atpūtas māja "UA" ar platību no 18m² - 30m²; platumā - 3,6m"

UB24-60m²

"Atpūtas māja "UB" ar platību no 24m² - 60m²; platumā - 4,8m"

Pašmodelējama un no gatavām detaļām saliekama māja, un izmantojama kā:

  • Vasaras atpūtas māja
  • Kempinga māja
  • Pirts māja (veicot papildus ugunsdrošības pasākumus)
  • Dārza māja
  • Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas.
  • Palīgēka

Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem MK noteikumiem Nr. 500 ēka tiek iedalīta pēc šo noteikumu 1.pielikuma: „I ēku grupa:
3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.”