UAmazēkas18-30m²

"Dzīvojama mazēka"UA" ar platību no 18m² - 30m²; platumā - 3,6m"

UBvasarnīcas24-60m²

"Dzīvojamas vasarnīcas "UB" ar platību no 24m² - 60m²; platumā - 4,8m"

UBTvasarnīcas48-70m²

"Dzīvojama T vaida vasarnīca" ar platību 48 - 60 m

VISU MĀJU PAMATKOMPLETĀCIJU CĒNAS IETILPST MŪSU IZSTRĀDĀTS, IESNIEGTS UN SASKAŅOTS BŪVVALDĒ VIENKĀRŠOTAIS PROJEKTS (pirmās grupas būvēm).

Pašmodelējama un no gatavām detaļām saliekama māja, un izmantojama kā:

  • Vasaras atpūtas māja
  • Kempinga māja
  • Pirts māja (veicot papildus ugunsdrošības pasākumus)
  • Dzīvojamā māja
  • Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas.
  • Palīgēka (dārza māja)

Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem MK noteikumiem Nr. 500 ēka tiek iedalīta pēc šo noteikumu 1.pielikuma: „2.1. pirmās grupas ēkas:
2.1.1. vienstāva ēka ar pbūves laukum līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas.”